Pravila o privatnosti

OBAVIJEST O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

1. TKO SMO

Mi smo Ewopharma d.o.o., članica Ewopharma Grupe. Naša adresa je Jadranska avenija 9, Zagreb. Kao Voditelj obrade vaših osobnih podataka, Ewopharma osigurava zaštitu vaših podatka, osim ako vas drugačije obavijestimo. Ewopharma Grupa svoje sjedište ima u Schaffhausenu, Švicarska.

Obavijest o zaštiti privatnosti (dalje „Obavijest“) predstavlja okvir na koji način postupamo sa svim osobnim podacima koje prikupljamo u sklopu svojeg poslovanja. Obavijest je jedna od organizacijskih mjera za usklađivanje sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.4.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje: „Uredba“).

Naši podaci za kontakt su sljedeći:

E-pošta: privacy@ewopharma.hr

Telefon: 01/664-6563

Službenik za zaštitu podataka: Odvjetnica Dijana Kladar

E-pošta službenika za zaštitu podataka: privacy@remove-this.ewopharma.hr

Službenik za zaštitu podataka Grupe: dataprivacy@remove-this.ewopharma.com

 

2. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I UPOTREBLJAVAMO I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

1.

Zapošljavanje – selekcijski postupak

Kandidati za posao u Ewopharmi. Kada se prijavljujete za posao u Ewopharmi, kao voditelj obrade prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke (primjerice ime i prezime, OIB, adresa, adresa elektroničke pošte, broj mobitela, podaci o prethodnim zaposlenjima) radi izvršenja zakonskih obveza i zbog sklapanja ugovora (ugovor o radu). Podatke o kandidatima nakon završetka natječaja čuvamo na temelju privole kandidata.

Svrha obrade je prikupljanje osnovnih informacija o kandidatima, procjenjivanje kompetencija kandidata. Prikupljamo minimalni opseg podataka koji nam je neophodan da bismo mogli provesti selekciju. Količina podataka koju ćemo morati prikupiti ovisi o procesu i radnom mjestu za koje se prijavljujete te vrsti selekcijskog postupka koji se provodi (npr, stručno testiranje, intervju i sl.).

Kandidati za zapošljavanje u Ewopharmi: dva su glavna načina prikupljanja vaših osobnih podataka:

1.           Direktno od vas

2.           Od trećih strana (prethodni poslodavci, Zavod za Mirovinsko osiguranje, agencije za zapošljavanje kojima ste dali privolu za daljnju obradu i dijeljenje podataka s potencijalnim poslodavcima, odnosno trećim stranama)

2.

Radnici Ewopharme

Za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, kao i praćenja i razvoja radnika, radi ispunjenja pravnih obveza voditelja obrade prikupljamo osobne podatke (ime i prezime, OIB, adresa, edukacija, podaci potrebni za održavanje evidencije o radnicima, godišnji odmori, bolovanja, invaliditet, podaci o uzdržavanim članovima obitelji, podaci iz porezne kartice, plaće, evidencije radnog vremena, putni nalozi, evidencija zaštite na radu). Podaci radnika se obrađuju i prilikom upotrebe radnih sredstava kojima se omogućuje i osigurava redovno poslovanje, zbog ispunjenja zakonskih obveza Ewopharme i zbog izvršenja sklopljenog ugovora o radu  (u radna sredstva se ubrajaju: informacijski sustavi, inventar, računalna oprema, ostala sredstva za rad).

Podatke radnika prenosimo u sjedište Ewopharma grupe.

Svrha obrade je ostvarivanje prava iz radnog odnosa i udovoljavanje zakonskim zahtjevima, obrada prilikom upotrebe radnih sredstava, praćenje razvoja i podizanje kompetencija radnika, omogućavanje profesionalnog razvoja radnika kroz različite oblike edukacija i konferencija, praćenje napretka i zadovoljstva radnika s pojedinim aspektima rada u Ewopharmi.

Podatke o vama prikupljamo na dva načina:

1.           Direktno od vas

2.           Od trećih strana (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Porezna uprava - porezna kartica)

3.

Odgovaranje na upite i dostava savjeta i informacija

Ewopharma omogućava postavljanje upita elektroničkim putem, telefonom, poštom i telefaksom. U tom slučaju Ewopharma prikuplja sljedeće različite osobne podatke, primjerice ime, prezime, naziv, adresa e-pošte, kontakt telefon, adresa i naziv ustanove (za zdravstvene radnike). Prikupljeni podaci koriste se samo u svrhu omogućavanja komunikacije s klijentom, odnosno za davanje odgovora na postavljeni upit te se na drugi način ne obrađuju niti dostavljaju trećim stranama.

Podatke prikupljamo direktno od vas.

4.

Posjetitelji web stranice

Ako je to zakonom dopušteno, osobne podatke koje ste nam dali možemo kombinirati s vašim drugim osobnim podacima koje ste dali korištenjem internetskih stranica tvrtke Ewopharma. Ako je to zakonom dopušteno, također možemo kombinirati osobne podatke prikupljene putem naših internetskih stranica i drugih online izvora s osobnim podacima sadržanim u Ewopharminim offline evidencijama i podacima koje smo dobili od trećih osoba. Svrha obrade je poboljšanje korisničkog iskustva prilikom posjete stranici. Više informacija o tome možete pronaći u daljnjem tekstu i u našoj Politici kolačića.

Podatke o vama prikupljamo neizravno prilikom vaše posjete Ewopharma internet stranicama.

5.

Dostava obavijesti o novim proizvodima i uslugama, dostava vijesti i ažuriranja o proizvodima

Možemo prikupljati određene podatke o vama, vašim preferencijama i o našoj prošloj suradnji radi što boljeg razumijevanja vašeg interesa za naše proizvode i usluge i unapređenja naše suradnje. To može uključivati vaše kontaktne podatke i podatke o vašim preferencijama u vezi proizvoda, kao i o jezicima, marketinškim preferencijama i demografske podatke.

Podatke prikupljamo direktno od vas.

6.

Prijenos vrijednosti

Ewopharma nije član Europske federacije farmaceutskih industrija i udruženja (EFPIA), ali mnogi naši vanjski suradnici jesu. Ewopharma prati najbolju praksu i standarde EFPIA radi svog programa usklađenosti. Ewopharma će se možda morati pridržavati kodeksa koje je donijela EFPIA, uključujući EFPIA kodeks o otkrivanju prijenosa vrijednosti i odgovarajućih primjenjivih nacionalnih kodeksa otkrivanja, zbog ugovora s trećim stranama.

Sukladno tome, Ewopharma prikuplja, bilježi, objavljuje i dijeli informacije u vezi s bilo kojim prijenosom vrijednosti zdravstvenim radnicima, gdje je to propisano zakonom ili ugovorom. Konkretno, Ewopharma je dužna evidentirati točan iznos izravnih i neizravnih plaćanja, bilo u  naravi ili na neki drugi način, izvršenih zdravstvenom radniku ili u korist zdravstvenog radnika, uključujući odgovarajuće vrste nenovčanih beneficija koje Ewopharma prima (izravno ili neizravno), npr. usluge koje pruža treća strana dobavljač angažiran od strane Ewopharme, relevantno izvještajno razdoblje za prijenos vrijednosti i svrhu prijenosa vrijednosti. Osobni podaci koje prikupljamo u tom smislu uključuju sljedeće: ime, kontakt podatke, profesionalne podatke i podatke o prijenosu vrijednosti.

7.

Farmakovigilancija

Ewopharma podliježe regulativi o farmakovigilanciji na temelju svojeg položaja lokalnog predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Ewopharma će morati prikupljati osobne podatke kako bi ispunila svoje obveze farmakovigilancije. Ovi osobni podaci mogu uključivati ime zdravstvenog radnika, odnos s pacijentom, podatke za kontakt, profesionalne podatke. Ewopharma će možda morati upotrijebiti ove informacije kako bi kontaktirala zdravstvenog radnika kako bi dobila dodatne informacije o štetnom događaju lijeka i otkrila te informacije Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i nositelju odobrenja za stavljanje lijeka u promet u skladu s primjenjivim propisima.

8.

Upravljanje odnosima s klijentima i poslovni odnosi,

Ewopharma prikuplja pojedinosti o zdravstvenim radnicima u svojim terapeutskim područjima interesa kako bi organizirala posjete i razumjela njihove obrazovne potrebe i potrebe pacijenata. Također može uključivati ​​prikupljanje podataka kako bi se Ewopharmi pomoglo u prvom kontaktu s odgovarajućim zdravstvenim radnikom. Ewopharma ima legitiman interes za prikupljanje ovih podataka i može ih prikupljati izravno od zdravstvenog radnika, industrijskih baza podataka i iz javno dostupnih izvora. Ovi podaci mogu uključivati ​​ime, kontakt podatke, akademske i profesionalne podatke, datum rođenja, podatke o putovnici.

Ewopharma vodi i evidencije o provedenim edukacijama zdravstvenih radnika o stručnoj informaciji o lijekovima, o propisima vezanim uz lijekove te o etičnosti u oglašavanju o lijekovima.

9.

Komunikacija sa zdravstvenim radnicima i rad prodajnih predstavnika

Ewopharma prikuplja sljedeće podatke koje dobije izravno od zdravstvenih radnika: ime, prezime, adresu ustanove, broj telefona i e-mail.

10.

Prijave za potpore, donacije i sponzorstva

Ewopharma također podržava zdravstvene radnike u njihovim terapijskim područjima interesa kroz svoj program usklađenosti. Kada zdravstveni radnik ili zdravstvena organizacija podnese zahtjev za potporu, donaciju ili sponzorstvo, Ewopharma može prikupiti sljedeće podatke: ime, profesionalne i akademske podatke. Ove su informacije potrebne za procjenu prikladnosti i poštenja prijave te podnositelja zahtjeva, sukoba interesa i procjene poštene tržišne vrijednosti (ako je primjenjivo). Ovi se podaci obično dobivaju izravno iz prijave i od zdravstvenog radnika, no neki se detalji mogu dobiti iz javno dostupnih izvora, posebno radi poštivanja standarda Ewopharme u vezi s podmićivanjem i korupcijom.

11.

Zahtjevi koji proizlaze iz propisa ili ugovora

Ponekad, zbog zahtjeva koji proizlaze iz propisa ili iz ugovora o licenci, moramo komunicirati sa zdravstvenim radnicima. Kako bismo osigurali točnu komunikaciju, možemo koristiti  vanjske pružatelje baza podataka zdravstvenih radnika koji nam daju svoje podatke za kontakt ili šalju poruke u naše ime.  

12.

Medicinske informacije

Kao dio naše predanosti sigurnosti proizvoda, pružamo usluge medicinskih informacija kako bismo odgovorili na upite potrošača, pacijenata i zdravstvenih radnika u vezi s našim proizvodima. Osobni podaci obično se sastoje od imena, kontakt podataka (adresa, e-pošta ili telefonski broj), detalja upita i dodatnih profesionalnih informacija zdravstvenih radnika u svrhu verifikacije. Ove podatke primamo izravno od pojedinaca ili preko trećih strana, kao što su distributeri.

13.

Prijava nuspojava i reklamacije na proizvode

a) Pacijenti - Prikupljamo osobne podatke pacijenata u vezi s prijavljenim nuspojavama ili reklamacijama na proizvode. Podaci mogu doći izravno od pacijenta ili od izvjestitelja trećih strana, uključujući zdravstvene djelatnike, rodbinu ili javnost. Vrsta prikupljenih podataka navedena je u nastavku:
•    ime ili inicijali
•    spol
•    težina i visina
•    dob ili dobna kategorija (npr. odrasli, stariji ili djeca) i datum/godina rođenja
•    Pojedinosti o uključenom proizvodu (doziranje, razlog propisivanja, promjene u režimu, broj serije, broj jedinica)
•    Pojedinosti o drugim lijekovima ili lijekovima koji su se koristili u to vrijeme (doziranje, trajanje, razlog, promjene u režimu)
•    Pojedinosti o doživljenom štetnom događaju (ishod, uzročnost, etiologija, dijagnoza, liječenje, dugoročni učinci, ozbiljnost nuspojave)
•    Pojedinosti o pritužbama na proizvod (opis, status administracije, povezanost s štetnim događajem, obuka za korištenje proizvoda)
•    Relevantne medicinske informacije, uključujući faktore rizika i status trudnoće, anamneza
Ostala relevantna povijest bolesti, uključujući laboratorijska izvješća, povijest lijekova i povijest pacijenata.
b) Izvjestitelj - Moramo čuvati dovoljno informacija o izvjestiteljima koji podnose izvješća o neželjenim događajima ili pritužbama na proizvode. Možda ćemo trebati istražiti prijavljeni štetni događaj ili pritužbu na proizvod, kontaktirati izvjestitelje za dodatne informacije, kombinirati informacije s drugim podacima o štetnom događaju i pritužbi na proizvod kako bismo pratili sigurnost i kvalitetu proizvoda, prijaviti regulatornim tijelima prema potrebi. Vrsta prikupljenih podataka navedena je u nastavku:
•    ime
•    kontakt podaci (adresa, email adresa, telefon, fax)
•    Profesija/specijalizacija (kako bi razumjeli njihovu razinu medicinskog znanja ili znanja o proizvodima)
•    Odnos s predmetom izvješća (ako je izvjestitelj ujedno i pacijent)

14.

Organiziranje događaja

Ewopharma u sklopu svojeg redovnog poslovanja organizira događaje (stručne skupove, kongrese i konferencije). To može uključivati i prikupljanje i obradu osobnih podataka sudionika, govornika i drugih relevantnih osoba. Osobni podaci obično se sastoje od imena, kontakt podataka (adresa, e-pošta ili telefonski broj), detalja upita i dodatnih profesionalnih informacija zdravstvenih radnika u svrhu provjere, podaci o putovnici.

Podatke prikupljamo direktno od vas.

Ponekad podatke prikupljamo od vanjskih pružatelja usluga kao što putničke agencije s kojima imamo sklopljen odgovarajući ugovor o obradi osobnih podataka.

15.

Edukacija i obuka

Redovito provodimo interne edukacije i tada obrađujemo određene osobne podatke radnika i suradnika kao što su ime i prezime, email adresa i sl.

 

U slučaju kad namjeravamo dodatno obrađivati Vaše podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, prije te dodatne obrade pružit ćemo Vam informacije o toj drugoj svrsi, rokovima čuvanja te sve druge relevantne informacije potrebne kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada podataka.

Prije pojedine obrade podataka bit ćete detaljnije upoznati sa svakom obradom, a za više detalja o obradi podataka se uvijek možete obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

Za svaki sustav obrade podataka, provodi se klasifikacija podataka i na osnovu te klasifikacije, za rizične sustave se provodi Procjena učinka na zaštitu podataka (DPIA engl. Data Protection Impact Assessment) s ciljem utvrđivanja mogu li postupci obrade prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika. Nastavno na navedeno dorade koje su visoko rizične za ispitanike neće se provoditi bez posebnih odobrenja nadležnih tijela.

Vodeći računa o važnosti zaštite privatnosti djece, ne prikupljamo, ne obrađujemo i ne koristimo informacije o osobama za koje nam je poznato da su mlađe od 18 godina bez prethodne i vjerodostojne privole zakonskog zastupnika. Zakonski zastupnik ima pravo i može zahtijevati uvid u osobne podatke prikupljene o maloljetniku i zahtijevati da se ispune prava ispitanika.

 

2.1.NAČINI PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

1.

Podaci prikupljeni izravno od Vas

Prikupljamo osobne podatke koje nam izaberete dati, uključujući registracije, prijave, ankete, upite. To može uključivati Vaše ime i prezime, podatke za kontakt (adresa/e-mail/broj telefona), zdravstvene podatke, informacije o osiguranju i druge informacije tijekom programa promidžbe i programa pomoći pacijentima. Zdravstveni radnici također mogu podijeliti podatke o svojoj specijalnosti i o ustanovama s kojima su povezani.

2.

Podaci koje prikupljamo automatski

Mi i naši izvođači koji su treće osobe podatke prikupljamo automatski kada koristite našu mrežnu stranicu, što uključuje vrstu preglednika, operativni sustav, pregledane mrežne stranice, poveznice na koje ste otišli, IP adresu, trajanje posjeta te URL koji Vas je uputio na našu mrežnu stranicu. Naše treće osobe mogu koristiti te tehnologije za prikupljanje podataka o Vašim aktivnostima na internetu. Za više informacija pogledajte pod 10. KOLAČIĆI te u našoj Politici kolačića.

3.

Podaci koje prikupljamo iz drugih izvora

Ponekad možemo povećati Vaše osobne podatke tako da ih kombiniramo s podacima iz vanjskih izvora, poput javnih baza podataka, društvenih mreža i ostalih trećih osoba. To nam omogućuje provjeru kontaktnih ili financijskih detalja, potvrdu licence zdravstvenog radnika ili dobivanje uvida u vaše interese uspoređivanjem demografskih podataka s podacima koje ste dali.

 

3.PRAVNA OSNOVA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA I ROKOVI POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljanje osobnih podataka temeljimo na zakonskim obvezama, poslovno utemeljenoj svrsi (npr. ugovori o radu), legitimnom interesu i privoli, te je svaka obrada osobnih podataka utemeljena na zakonitoj poštenoj i transparentnoj obradi uz uvažavanje svih legitimnih prava ispitanika.

Obradi osobnih podataka pristupamo s dužnom pažnjom i sigurnošću, brinemo se o osiguranju prava svih ispitanika u skladu sa zakonskim propisima i zahtjevima ispitanika, za svaku svrhu obrade definiramo periode čuvanja te ćemo sve osobne podatke obrisati po prestanku ugovornog odnosa ili ostalih primjenjivih propisa.

U svakom trenutku možete od nas zatražiti informaciju o vašim osobnim podacima kojima raspolažemo, te možete zahtijevati izmjenu ili ažuriranje tih podataka. Prije pristupa podacima za svaki ćemo zahtjev utvrditi identitet podnositelja zahtjeva i opravdanost samog zahtjeva. Ukoliko smo zakonski obavezni odbiti vaš zahtjev, to ćemo i učiniti, te vas obavijestiti o razlozima.

Podatke ne možemo obrisati ako su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza, ili drugih zakonskih zahtjeva (npr. Zakon o računovodstvu).

1.

 

Zapošljavanje – selekcijski postupak

Podatke od vas prikupljamo prilikom prijave na natječaj (privola) za zapošljavanje. Vaše osobne podatke moramo obraditi u procesu procjene kandidata za zapošljavanje i donošenju odluke o odabiru.

U navedene svrhe, na spomenutom pravnom osnovu obradit ćemo vaše podatke kao što su: ime, prezime, adresa, kontakt, dosadašnje iskustvo i druge koje nam omogućite slanjem životopisa.

Podaci kandidata koji su sudjelovali u selekcijskom postupku, ali nisu stupili s nama u radnopravni odnos, čuvat ćemo samo uz vašu privolu, najdulje dvije godine.  Ukoliko nam date privolu, možete ju povući u bilo kojem trenutku.

Po isteku roka čuvanja, životopisi potencijalnih kandidata će biti trajno uklonjeni (obrisani, uništeni). Isto tako, svi podaci koji su dobiveni selekcijskim postupkom, bit će uništeni zajedno s molbama i životopisima.

2.

Radnici Ewopharme

Opseg i svrha obrade podataka o radnicima utemeljena je u zakonskim propisima i neophodni su za poštivanje pravnih obveza Ewopharme kao voditelja obrade, kao i ostvarivanja prava iz radnog odnosa. Podatke od vas prikupljamo temeljem ugovora o radu i zbog ispunjenja zakonskih obveza (primjerice, Zakon o radu). Dodatna svrha prikupljanja podataka jest omogućavanje profesionalnog razvoja radnika kroz različite oblike edukacija i treninga, a sve s ciljem kako bi Ewopharma imala zadovoljne i motivirane, a samim time i produktivnije radnike. Također, vaše podatke obrađujemo u svrhu upotrebe radnih sredstava koje je Ewopharma kao poslodavac omogućila radi osiguranja redovnog odvijanja poslovanja.

U navedene svrhe, na spomenutom pravnom osnovu obradit ćemo vaše podatke kao što su: ime i prezime, OIB, adresa, edukacija, podaci potrebni za održavanje evidencije o radnicima, godišnji odmori, bolovanja, invaliditet, uzdržavani članovi obitelji (porezna kartica), plaće, evidencije radnog vremena i druge koje nam omogućite tijekom radnog odnosa.

Vaše podatke ćemo po završetku radnog odnosa čuvati u skladu sa zakonskim uvjetima i drugim primjenjivim propisima. Po isteku zakonskih obaveza i obaveza koje proizlaze iz drugih propisa, podaci će biti obrisani. Primjerice, podaci iz Evidencije radnika će se čuvati trajno, a evidencije radnog vremena najmanje 6 (šest) godina.

3.

Odgovaranje na upite i dostava savjeta i korisnih informacija

Prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke za potrebe ostvarenja našeg legitimnog interesa za odgovaranje na vaše upite ili zahtjeve.

Ako vaš zahtjev sadrži osjetljive osobne podatke, obrada takvih podataka temeljiti će se na vašoj izričitoj privoli.

Ako postoji naša obveza / prijavljivanja podataka, vaše podatke možemo obrađivati u svrhu ispunjenja naših pravnih obveza.

Elektronička pošta koja se odnosi na svakodnevnu komunikaciju će se brisati nakon proteka 2 godine, ukoliko se ne odnosi na elektroničku poštu čiji sadržaj ulazi u područje farmakovigilancije.

4.

Posjetitelji web stranice

Kada ove podatke prikupljamo automatski, takvo prikupljanje i obrada temelji se na ostvarenju naših legitimnih poslovnih interesa.

U ostalim slučajevima, prikupljanje i obrada navedenih podataka vrši se temeljem vaše privole.

Prikupljene podatke putem „kolačića“ čuvamo sukladno postavkama vašeg internet preglednika, a brišu se nakon zatvaranja preglednika (privremeni) odnosno do godinu dana (stalni) za potrebe poboljšanja korisničkog iskustva te za potrebe dijagnostike problema s aplikacijom.

5.

Dostava obavijesti o novim proizvodima i uslugama, dostava vijesti i ažuriranja o proizvodima

Kada ove podatke prikupljamo automatski, takvo prikupljanje i obrada temelji se na ostvarenju naših legitimnih poslovnih interesa.

U ostalim slučajevima, prikupljanje i obrada navedenih podataka vrši se temeljem vaše privole. Podatke koje prikupljamo temeljem privole brisat ćemo nakon što zaprimimo vaš zahtjev za povlačenjem privole.

6.

Prijenos vrijednosti

Ove informacije dobivaju se izravno od zdravstvenog radnika i Ewopharma ih može objaviti ili (i) radi usklađivanja s primjenjivim zakonom ili (ii) na temelju pristanka ili (iii) gdje je to dopušteno, na temelju legitimnih interesa.

Ove informacije mogu ostati u javnoj domeni 3 godine od objave.

7.

Farmakovigilancija

Svi osobni podaci koje Ewopharma dobije u vezi sa štetnim događajima ili drugim farmakovigilancijskim aktivnostima koristit će se isključivo u te svrhe. Radi se o podacima od velikog značaja za javno zdravlje, a koriste se u svrhu identificiranja, procjene, razumijevanja i preveniranja štetnih događaja ili bilo kojih drugih rizika vezanih uz korištenje lijekova.

Ako se na obradu podataka primjenjuje Uredba, prikupljanje i obrada vaših osobnih podataka u navedene svrhe je nužna radi poštovanja naših pravnih obveza. Također možemo imati obvezu prijavljivanja tih podataka  nadležnim tijelima. Vaši se podaci neće koristiti ni u koje druge svrhe.

Podaci i dokumenti o farmakovigilanciji vezani za odobrene lijekove čuvaju se sve dok je lijek odobren te najmanje 10 godina nakon prestanka odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

8.

Upravljanje odnosima s klijentima i poslovni odnosi

Ewopharma ima legitiman interes za prikupljanje osobnih podataka i može ih prikupljati izravno od zdravstvenog radnika, industrijskih baza podataka i iz javno dostupnih izvora.

Osobne podatke koristimo u svrhu izvršavanja našeg ugovora s vama.

Podaci o klijentima i zdravstvenim radnicima se obrađuju i čuvaju za vrijeme trajanja ugovornog poslovnog odnosa. Po isteku ugovornih obaveza i zakonskih obaveza za čuvanjem podataka, osobni podaci bit će anonimizirani ili obrisani, a najdulje 5 godina od datuma prestanka poslovne suradnje. Izjave o tajnosti i povjerljivosti podataka čuvaju se trajno.

Podaci iz evidencija o provedenim edukacijama zdravstvenih radnika o stručnoj informaciji o lijekovima, o propisima vezanim uz lijekove te o etičnosti u oglašavanju o lijekovima čuvaju se za vrijeme trajanja radnog odnosa radnika koji je proveo edukaciju te 2 godine nakon njegovog prestanka radnog odnosa.

9.

Komunikacija sa zdravstvenim radnicima i rad prodajnih predstavnika

Komunikacija sa zdravstvenim radnicima temelji se na legitimnom interesu, a podaci se čuvaju do dvije godine.

10.

Prijave za potpore, donacije i sponzorstva

Osobne Podatke koristimo u svrhu izvršavanja našeg ugovora s vama.

Podaci se obrađuju i čuvaju za vrijeme trajanja ugovornog poslovnog odnosa.

Podaci koji se odnose na knjigovodstvene isprave čuvaju se najmanje 11 godina.

11.

Zahtjevi koji proizlaze iz propisa ili ugovora  

Ewopharma obrađuje osobne podatke smatrajući to nužnim radi poštivanja naših zakonskih i ugovornih obveza te obveza iz drugih propisa.

Ponekad ćemo obrađivati podatke i temeljem vaše privole.

Vaše podatke ćemo čuvati u skladu sa zakonskim i propisanim uvjetima. Po isteku zakonskih obaveza te obveza koje proizlaze iz drugih propisa, podaci će biti obrisani.

Podaci se čuvaju do ostvarenja svrhe, odnosno, ovisno o dužini rokova koji su određeni zakonom, drugim propisom ili ugovorom.

12.

Medicinske informacije

Obrada osobnih podataka u našoj medicinskoj informacijskoj službi temelji se na legitimnim interesima, čime se osigurava da kao odgovorna farmaceutska tvrtka odgovaramo na općenite upite o našim proizvodima.

Osobni podaci koji čine sastavni dio zahtjeva za pružanje medicinskih informacija čuvaju se 2 godine, a najduže 10 godina ukoliko se odnosi na područje farmakovigilancije.

13.

Prijava nuspojava i reklamacije na proizvode

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo u navedene svrhe radi poštivanja naših pravnih obveza. Također možemo imati obvezu prijavljivanja tih podataka nadležnim tijelima.

Ova je obrada nužna za potrebe ostvarenja legitimnog interesa Ewopharme sa svrhom praćenja vaših upita.

Ova je obrada nužna radi poštovanja Ewopharminih pravnih obveza i iz područja farmakovigilancije (GVP).

Budući da su podaci u vezi s reklamacijama proizvoda i sigurnosti lijekova iznimno važni s aspekta zaštite javnog zdravlja, evidencije o reklamacijama, uključujući osobne podatke koje one sadrže, čuvaju se trajno.

14.

Organiziranje događaja

Kada ove podatke prikupljamo, takvo prikupljanje i obrada temelji se na ostvarenju naših legitimnih poslovnih interesa. Podaci se čuvaju sukladno zakonu  i drugim propisima. Neki podaci se čuvaju do dvije godine, a detaljnije je uređeno u svakom pojedinom procesu obrade.

15.

Edukacija i obuka

Edukacije održavamo temeljem naših internih pravila i/ili obveza koje smo preuzeli u dogovoru s našim partnerima i/ili temeljem propisa. Materijale s osobnim podacima čuvamo do ostvarenja svrhe, a dokumentaciju farmakovigilancijske obuke bivših radnika čuvamo 10 godina.

 

4. PREKOGRANIČNI PRIJENOSI I OBJAVE

Postoji nekoliko slučajeva u kojima će Ewopharma biti dužna prenijeti vaše osobne podatke u države koje osiguravaju različite razine zaštite podataka od vaše matične države. Kada se to bude dogodilo, Ewopharma će poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurala odgovarajuću zaštitu podataka u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka. Unatoč tome, Ewopharma će s vašim osobnim podacima postupati u skladu s ovom Obavijesti bez obzira na to gdje se vaši osobni podaci čuvaju/gdje im se pristupa.

Prijenosi unutar grupe društava: Možda ćemo provoditi prijenose podataka unutar naše grupe društava u okviru našeg poslovanja.

Pružatelji usluga:Podatke ćemo možda prenositi pružateljima usluga koji su treće osobe i koji nam pomažu voditi naše poslovanje. Tim trećim osobama bit će dozvoljeno upotrebljavati samo osobne podatke potrebne za obavljanje svojih funkcija. Primjeri uključuju pružatelje informatičkih usluga, pružatelje podrške i pružatelje usluga obračuna plaća. 

Potrebno na temelju propisa: Također ćemo možda objaviti podatke kada smo to dužni napraviti zbog propisa o farmakovigilanciji ili radi postupanja po sudskom nalogu ili zahtjevu nadležnih tijela.

U zbirnom obliku:Možda ćemo također objaviti podatke pomoću kojih se ne može utvrditi identitet pojedinaca, trećim osobama u bilo koju svrhu koju primjenjivi propisi dopuštaju.

Prijava nuspojava i reklamacije na proizvode: U skladu sa zahtjevima izvješćivanja o sigurnosti i kvaliteti, Ewopharma surađuje s timovima kvalificiranih stručnjaka koji analiziraju izvješća iz svih zemalja u kojima su naši proizvodi dostupni. Podaci iz izvješća o štetnim događajima i pritužbama na proizvode dijele se unutar Ewopharme (što je prikladno za naše proizvode) ili s nositeljima odobrenja za stavljanje u promet. Možemo koristiti pružatelje usluga, uključujući pružatelje IT usluga, za pomoć u izvještavanju.

Kao dio ovih aktivnosti, možemo prenijeti osobne podatke nacionalnim regulatornim tijelima i bazi podataka EudraVigilance Europske agencije za lijekove. Neki prijenosi mogu uključivati ​​zemlje bez odgovarajuće razine zaštite podataka u usporedbi s vašim nacionalnim ili EU zakonima o zaštiti podataka. Međutim, tijekom tih prijenosa osiguravamo odgovarajuće mjere zaštite podataka, uključujući standardne ugovorne klauzule koje je odobrila EU.

Vaši osobni podaci koje prikupljamo pohranjuju se u Europskoj Uniji (EU) i Europskom gospodarskom prostoru (EEA). Međutim, za podatke koje prikupljaju treće strane putem Kolačića (npr. Google Analytics) općenito se može reći da će putovati iz centra za prikupljanje podataka koji je najbliži lokaciji na kojoj je internetski promet nastao. Znači, moguće je da se podaci, uključujući promet povezan s oglasima, primaju na poslužiteljima smještenim u EEA i upućuju na poslužitelje koji nisu smješteni u EEA. Više informacija o tome naći ćete u našoj Politici kolačića.

Osim toga, vaši osobni podaci mogu se prenijeti i pohraniti izvan Europske Unije i Europskog gospodarskog prostora. U slučaju kada se vaši osobni podaci prenose iz vaše zemlje u drugu zemlju, moguće je da se zakoni i propisi koji uređuju zaštitu vaših osobnih podataka u zemlji u koju se vaši podaci prenose razlikuju (ili predviđaju manji stupanj zaštite) od zemlje u kojoj ste zaposleni.

Naša je namjera da ne prenosimo vaše osobne podatke izvan EEA ako nisu propisane i primjenjuju se odgovarajuće mjere zaštite, koje uključuju: (1) odluku Europske komisije o adekvatnosti u vezi s tom zemljom ili zemljama; (2) potvrde o postojanju „sigurnosnog štita“; (3) odgovarajući i obvezujući poslovnik; (4) usvojeni kodeks ponašanja uz obvezujuće i provjerljive izjave voditelja obrade podataka ili izvršitelja obrade podataka u zemlji koja nije na prostoru EU-a ili EEA; (5) usvojeni mehanizmi provjere i potvrde uz obvezujuće i provjerljive izjave voditelja obrade podataka ili izvršitelja obrade podataka u zemlji koja nije na prostoru EU-a ili EEA; (6) ugovor u skladu sa standardima EU-a koje je odobrila Europska komisija.

Ugovori koje sklapamo s pravnim subjektima koji se nalaze izvan EU-a odnosno EEA obvezuju ih da s vašim podacima postupaju s posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije.

U slučaju prijenosa podataka u SAD, a ukoliko nije primjenjiva niti jedna od gore navedenih pravnih opcija prijenosa ili je odluka o Europske komisije o adekvatnosti u vezi sa određenom zemljom proglašena ništetnom,  tražit ćemo vas privremeno dopuštenje za prijenos podataka. Prijenos podatka u ovom slučaju temeljit će se na iznimkama iz članka 49. Opće uredbe o zaštiti podataka kao valjano podredno privremeno rješenje.

Voditelj obrade je proveo TIA (Transfer Impact Assessment) u odnosu na sve prijenose podataka u treće zemlje (zemlje izvan EU).

 

4.1. TKO JOŠ MOŽE IMATI PRISTUP VAŠIM PODACIMA

U slučaju da se radi o ispitanicima (radnicima ili kandidatima u natječajnim postupcima), pristup podacima mogu imati treće strane poput pružatelja usluga putem kojih oglašavamo natječaje odnosno otvorene pozicije u Ewopharmi ili koji za Ewopharmu rade različita testiranja, a o čemu se kandidati i dodatno odnosno posebno obavještavaju u slučaju da stvarno dolazi do takve obrade podataka.

U situacijama u kojima se koristimo trećim stranama Ewopharma je potpisala ugovore o obradi i dijeljenju podataka te redovno provodi reviziju ugovornih partnera.

Uz  sve navedeno, važno je naglasiti kako Ewopharma koristi i određene pružatelje usluga za pohranjivanje dokumentacije (usluge clouda/oblaka).

 

5.SIGURNOST

Poduzimamo razumne korake za zaštitu vaših osobnih podataka primjenom fizičkih i/ili elektroničkih mjera sigurnosti koje su primjerene osjetljivosti osobnih podataka. 

Iako smo uspostavili sigurnosne mjere, ne možemo jamčiti sigurnost bilo kojih podataka koje predate e-poštom ili putem interneta. Predaja osobnih podataka preko takvih mreža obavlja se na vlastiti rizik, budući da nijedan internetski prijenos nije 100% siguran ili bez pogrešaka. Trebali biste posvetiti posebnu pažnju kada odlučujete koje ćete nam podatke poslati e-poštom, šaljite nam samo nužne osobne podatke.

Ewopharma koristi tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi zaštitila osobne podatke od manipulacija, gubitaka, prijetnji ili pristupa od strane neovlaštenih osoba. Bilo koji osobni podatak koji obrađujemo je zaštićen na odgovarajućoj razini, sukladno internom sustavu upravljanja i sigurnosti. Ewopharma poduzima tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se izbjegla zlouporaba podataka od strane trećih osoba. Također, orijentirani smo i odlučni u tome da se naše sigurnosne mjere kontinuirano unapređuju sukladno tehnološkom razvoju i promjenama u poslovnoj okolini.

Tehničke, organizacijske i sigurnosne mjere zaštite propisane su našim internim procedurama i kako ne bismo ugrozili sigurnost podataka određene su te klasificirane kao strogo tajne. Ono što možemo reći je da su sve mjere u skladu s propisanim standardima zaštite i usklađene s mogućim rizicima te jamče, povjerljivost cjelovitost, dostupnost i otpornost.

Ewopharma redovno provodi i edukacije svojih radnika kako bi održali standarde visoke razine svijesti o zaštiti privatnosti i osobnih podataka te kako bi svi interni akti bili provođeni i tijekom redovnih obveza svih radnika.

 

6. VAŠA PRAVA

1.           Pravo na pristup: Ispitanik može dobiti potvrdu (članak 15. Uredbe) po pojedinoj svrsi obrade, o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega. Sukladno člancima 13. i 14. Uredbe ukoliko se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama po svrsi pojedinačne obrade: (i) svrsi obrade; (ii) kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ; (iii) primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

2.           Pravo na ispravak: Imate pravo u bilo kojem trenutku ažurirati svoje osobne podatke i preferencije ili zatražiti ispravak svojih podataka.

3.           Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Možete nas zatražiti brisanje svojih osobnih podataka za koje je Ewopharma voditelj obrade. Vaše ćemo podatke obrisati na temelju valjanog zahtjeva u slučaju kada je ispunjen jedan od uvjeta: (i) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; (ii) povučete privolu na kojoj se temeljila obrada i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu; (iii) ispitanik uloži prigovor na obradu ili ne postoje jači legitimni razlozi za obradu; (iv) osobni podaci nezakonito su obrađivani; (v) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade.

Svoju privolu možete povući e-poštom osobi za kontakt koja je navedena na obrascu vaše privole. 

4.           Pravo na ograničenje obrade: Kao ispitanik imate pravo od nas ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta: (i) ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; (ii) obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; (iii) voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; (iv) ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

5.           Pravo na prenosivost podataka: Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je dao voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ukoliko se: (i) obrada temelji na privoli u skladu ili na ugovoru; (ii) obrada provodi automatiziranim putem. (iii) na osnovu zakonske obveze.

Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka na temelju ove točke imate pravo na izravni prijenos podataka od jednog voditelja obrade drugome ukoliko je to zakonski utemeljeno i tehnički provedivo.

6.           Pravo na prigovor: Kao ispitanik, možete nam u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas. To ćemo razmatrati pojedinačno, od slučaja do slučaja. Od trenutka zaprimanja vašeg prigovora, vaše osobne podatke više nećemo obrađivati, osim ako ne dokažemo postojanje uvjerljivih legitimnih razloga za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Za pomoć u kontaktiranju ispravne pravne ili fizičke osobe, molimo da se obratite e-poštom na: privacy@ewopharma.hr.

U slučaju da niste zadovoljni našim odgovorom na vaš prigovor, uvijek možete podnijeti prigovor nacionalnom nadležnom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka (dalje: AZOP) na obradu vaših osobnih podataka. Nakon podnošenja prijave, Ewopharma kao voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako utvrdimo i dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, o čemu ćemo vas izvijestiti.

Napominjemo da su neka od tih prava ograničena primjenjivim propisima o zaštiti podataka i da imamo pravo prikupljati, obrađivati i čuvati vaše osobne podatke radi ispunjavanja naših zakonskih obveza (primjerice, podatke u vezi s nuspojavom na lijek). Možemo od vas zatražiti da dostavite dodatne podatke potrebne za potvrdu vašeg identiteta prije nego ispunimo bilo koji zahtjev koji postavite na način da ćemo vas povratno kontaktirati sredstvom komunikacije kojim ste se vi nama obratili

 

7. UPRAVLJANJE PRIVOLAMA

Ukoliko ste nam dali svoju privolu za obradu osobnih podataka, možete ju opozvati u bilo kojem trenutku. Također, u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti obradi vaših osobnih podataka. Davanje, povlačenje i izmjena privole provodi se sukladno pravima ispitanika definiranim u točki 7. ove Obavijesti. Za vrijeme trajanja vašeg prigovora na obradu vaših osobnih podataka vaši se podaci ne mogu koristiti u obradi.

Ukoliko povučete privolu ili date prigovor na našu obradu, vaši podaci neće biti korišteni u redovitoj obradi, što kao posljedicu može imati nemogućnost punog ispunjenja usluge.

Ukoliko ponovno želite dati privolu za obradu, to možete učiniti putem kontakt podataka navedenih u točki 1. ove Obavijesti.

 

8. POSLJEDICE NEDAVANJA OSOBNIH PODATAKA

Ewopharmaneće tražiti osobne podatke od vas ako to ne smatramo apsolutno nužnim. Stoga ako nam odbijete dati svoje podatke možda nećemo moći surađivati s vama. To ćemo rješavati pojedinačno, od slučaja do slučaja.

 

9. MREŽNE STRANICE TREĆIH OSOBA

Možete odabrati pristupiti određenim mrežnim stranicama i uslugama trećih osoba putem naše mrežne stranice.  Ewopharma nije odgovorna za pravila i prakse u pogledu privatnosti drugih mrežnih stranica. Na njihovim mrežnim stranicama biste trebali potražiti daljnje informacije o njihovim pravilima o zaštiti privatnosti.  

Primjerice, imamo Instagram profil. Kada podijelite informacije s Instagramom, to će podlijegati primjeni njihovih pravila o zaštiti privatnosti. Uz to, taj društveni medij također može podijeliti informacije s nama i može na svojim stranicama prikazati podatke o vašem posjetu mrežnoj stranici. Svoje postavke o privatnosti možete promijeniti na Instagramu. O njihovim Pravilima privatnosti, odnosno izjavama o povjerljivosti, kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke, možete pogledati na:https://hr-hr.facebook.com/policy.php

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Instagram-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Uredbom, kontaktirajte:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://hr-hr.facebook.com/policy.php, www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Meta, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili AZOP-u.

Također, imamo i YouTube kanal. Youtube je Internet video portal koji omogućava besplatnu objavu, pregled, ocjenjivanje i komentiranje video materijala. Ako ste prijavljeni na YouTube, YouTube će prepoznati svaki put kada otvorite podstranicu na kojoj se nalazi Youtube video. Ta informacija će biti prikupljena od strane YouTubea i Googlea. O njihovim Pravilima privatnosti, odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke, možete pogledati na:https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane YouTube -a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Uredbom, kontaktirajte:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Youtube, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili AZOP-u.

Ewopharma koristi LinkedIn. O njihovim Pravilima privatnosti, odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane LinkedIn -a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Uredbom, kontaktirajte:

Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za LinkedIn, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili AZOP-u.

 

10. KOLAČIĆI

Kolačići su male tekstualne datoteke koje mrežne stranice koje posjećujete postavljaju na vaše računalo. Oni se općenito koriste kako bi mrežne stranice mogle funkcionirati ili kako bi mogle učinkovitije funkcionirati, te kako bi vlasnicima stranica dali neke informacije. Mi koristimo kolačiće na našoj mrežnoj stranici uz vaš pristanak, osim nužnih kolačića koji su potrebni za osnovno funkcioniranje, ovisno o tome što primjenjivi propisi zahtijevaju.  

Kako mogu promijeniti svoje postavke o kolačićima?

Većina mrežnih preglednika omogućuje neku kontrolu nad većinom kolačića putem postavaka preglednika. Kako biste saznali više o kolačićima, uključujući to kako možete vidjeti kolačiće koji su postavljeni i kako njima možete upravljati i kako ih možete obrisati, pogledajte O kolačićima.

Naša mrežna stranica također upotrebljava uslugu Google Analytics. Kako biste odabrali da Vas Google Analytics ne prati, jednostavne pretražite pojam “Google Analytics Opt-Out Browser Add-on” i slijedite upute.

Molimo da za više informacija pogledate Pravila o kolačićima na banneru O Kolačićima.  

Internetska stranica Ewopharme koristi:

-           nužne kolačiće koji se koriste za ispravno funkcioniranje stranice te za prikupljanje tih kolačića nije potrebno tražiti privolu. U slučaju da se prikupljanje nužnih odnosno neophodnih kolačića onemogući, internetska stranica će funkcionirati otežano,

-           analitičke kolačiće koji bi nam omogućili da prepoznamo i prebrojimo broj posjetitelja web-stranice i / ili da vidimo kako se posjetitelji kreću po web-stranici i koje su stranice najpopularnije.

-           marketinški kolačići jesu kolačići koje na vašem uređaju postavlja netko drugi osim nas u svrhe kao što su prikupljanje podataka o ponašanju korisnika, demografskim podacima ili za prilagođavanje marketinških ili oglasnih poruka na temelju vašeg pregledavanja interneta.

 

11. STUPANJE NA SNAGU I AŽURIRANJE OBAVIJESTI O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Ova Obavijest stupa na snagu objavom na Internet stranici www.ewopharma.hr.

Napomena: Ova Obavijest podliježe periodičnim revizijama i može biti ažurirana po potrebi kako bi bila u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti. Molimo da pogledate zadnju verziju dostupnu na našoj mrežnoj stranici https://www.ewopharma.hr/.