Impresum

Ewopharma AG
Vordergasse 43
8200 Schaffhausen
Švicarska

Tel.: +41 52 633 09 99
E-Mail: info@remove-this.ewopharma.com

Ovu web-stranicu osigurava Ewopharma AG, Schaffhausen, tvrtka organizirana prema švicarskim zakonima, upisana u registar tvrtki u gradu Schaffhausenu pod brojem CH-290.3.002.022-6. 

AUTORSKO PRAVO
Sadržaj i radovi koji se nalaze na ovoj web-stranici regulirani su švicarskim zakonima o autorskim pravima. Umnažanje, obrada, distribucija ili bilo koji oblik komercijalizacije takvog materijala koji nije u skladu s odredbama zakona o autorskim pravima zahtjeva prethodno pismeno dopuštenje njegovog autora ili kreatora.

ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ
Trudimo se da informacije na našoj web-stranici budu ažurne, ali ne preuzimamo odgovornost za njihov sadržaj. Zakon ograničava našu odgovornost kao pružatelja usluga za naš vlastiti sadržaj na ovoj web-stranici. Nemamo obvezu nadzirati informacije trećih strana koje su dane ili pohranjene na našoj web-stranici. Ako postanemo svjesni da neki sadržaj krši zakon, odmah ćemo ga ukloniti. U ovom slučaju naša odgovornost počinje kada postanemo svjesni dotične povrede.

ODGOVORNOST ZA LINKOVE
Naša web-stranica može sadržavati poveznice na web-stranice trećih strana. Nemamo nikakav utjecaj na informacije koje se nalaze na tim web-stranicama i ne prihvaćamo jamstvo za njihovu točnost. Sadržaj web-stranica trećih strana odgovornost je dotičnih vlasnika/pružatelja usluga. U vrijeme kada su web-stranice trećih strana bile povezane s našima, nismo pronašli NIKAKVE OSNOVE za bilo kakvo moguće kršenje zakona. Smjesta ćemo ukloniti svaku poveznicu ako postanemo svjesni da krši zakon.