Rukovodstvo

U Ewopharmi razumijemo da je za korištenje poslovnih prilika potrebno brzo djelovati. Razvili smo poslovni model koji osigurava visoku razinu fleksibilnosti i koji nam omogućuje brzo donošenje odluka. Također cijenimo dugoročne suradnje s partnerima i znamo da  je bez ljudi takve odnose nemoguće izgraditi. Saznajte više o našoj upravi i o Ewopharminu upravnom odboru, koji svoje dugogodišnje bogato iskustvo upotrebljavaju za stvaranje poslovnih partnerstva koja će potrajati.

PLAN ORGANIZACIJE

Upravni odbor

ALAIN STAUB
Predsjednik Upravnog odbora

 

DANIELA STAUB
Članica Upravnog odbora

 

MICHAEL S. WOHLGEMUTH
Član Upravnog odbora

 

MATTHIAS E. WOHLGEMUTH
Član Upravnog odbora

 

Izvršni odbor

ALAIN STAUB
Izvršni direktor

 

ANITA MATTLE
Direktorica Marketinga i zdravlja potrošača

 

ANTONIO MANTARRO
Direktor za upravljanje odnosima

 

RETO SCHABERL
Direktor razvoja poslovanja

 

ANDREAS KÜBLER
Director Finance