METODOLOGIJA JAVNE OBJAVE TRANSFERA VRIJEDNOSTI EWOPHARME

Ewopharma Hrvatska predstavnik je kompanije Ewopharma AG, švicarske tvrtke koja predstavlja partnere na tržištima srednje I istočne Europe.

Kao distributer svojih partnera koji su članovi EFPIA-e, Ewopharma slijedom Kodeksa o objavljivanju trensfera vrijednosti Europske federacije farmaceutske industrije i udruga (EFPIA) objavljuje prijenose vrijednosti koje su izravno ili neizravno učinjeni zdravstvenim radnicima, zdravstvenim organizacijama i udrugama pacijenata.

Ewopharma Hrvatska kao predstavnik tvrtke Ewopharma AG u Hrvatskoj objavljuje  prijenose vrijednosti, identificirajući puni naziv i naziv ustanove primatelja. Prijenos vrijednosti uključuje, potpore i donacije, troškove vezane uz stručne skupove; kao što su naknade za registracije, sponzorstva, troškove putovanja i smještaja te naknade za usluge i savjetovanja.

Ewopharma Hrvatska svjesna je legitimnih interesa pojedinaca i udruga sa kojima surađuje I  nastoji uvijek poštivati ​​te interese uzimajući u obzir svoje lokalne regulatorne odgovornosti.

Ewopharma Hrvatska objavljuje podatke u skladu s Globalnom operativnom procedurom Ewopharma AG o transparentnosti i otkrivanju prijenosa vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama.

Ako imate bilo kakvih upita u vezi s objavljenim podacima, možete kontaktirati službenika za usklađenost Ewopharme na privacy@remove-this.ewopharma.hr.

Javna objava Prijenosa Vrijednosti 2023

Javna objava Prijenosa Vrijednosti 2022

Javna objava Prijenosa Vrijednosti 2021