Koje uslove mora ispuniti Vaš proizvod?
Naš posao je da to znamo.
O NAMA  |   PARTNERI U HRVATSKOJ  |   Proizvodi  |   USLUGE  |  
Usluge registracije
Naše usluge uključuju:
  • Pripremu zahtjeva za registraciju lijekova i medicinskih proizvoda kako bi ispunili lokalne zahtjeve
  • Usklađivanje i prevođenje potrebne dokumentacije
  • Nadgledanje i požurivanje prijava za registraciju lijekova i medicinskih proizvoda
  • Organiziranje i praćenje kliničkih studija (Faza III), ako je to primjereno
  • Pregovaranje s lokalnim tijelima nadležnima za određivanje cijena i stavljanje lijekova na listu.